Производство


Сертифициран производител по стандарт БДС EN ISO 9001:2015

ЕТ “В-5-М ВАЛЕРИЙ МАШЕВ” е сертифицирана на 23 април 2014 съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001:2015 в областта на производство, монтаж и обслужване на средства за измерване и изпитвателно оборудване. Фирмата е сертифицирана от LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Всяко наше изделие е съпроводено от декларация за съответствие съгласно действащото европейско и национално законодателство.

Оборудване на пунктове за периодични технически прегледи

С откриването на първия пункт на фирмата се създава и отдел за инженерингова дейност, свързан с адаптиране и разработване на оборудване за пунктове за периодични технически прегледи съгласно действащата нормативна уредба. Фирмата има свои разработки за всеки от един от етапите, през които са преминали системите за ППТП, а именно:

 • 1998 – въвеждане на блок печатащи устройства при средствата за измерване;
 • 2003 – въвеждане на измерването натоварване на ос;
 • 2007 – въвеждане на единен протокол за обработка на данните от средствата за измерване.

Към настоящия момент В-5-М има следните собствени разработки:

 • Микропроцесорна система за управление на средствата за измерване в ППТП;
 • Гама стендове за измерване на спирачни усилия BVM-XX/XXX-0012;
 • Димомер BVM-DO-0013;
 • Уред за проверка на фарове СВЕТ-І-12-2D-50.

Мобилна лаборатория за проверка на системата „Електронен таксиметров апарат-автомобил“

Мобилната лаборатория включва:

 • измервателна система – преносим стенд за проверка на системата “Електронен таксиметров апарат-автомобил” с комплект носещи валяци (ролки), с регулируемо електрическо задвижване, с комплект преобразователи за измерване на разстояние и скорост, модел BVM-CTAA-2020
 • периферия – пулт за управление и индикация, лаптоп и лазерен принтер за извеждане на информация
 • допълнително оборудване – пътно превозно средство категория О за съхранение и транспортиране на оборудването; генератор за автономно захранване за системата; компресор и пистолет с манометър за помпане на автомобилни гуми; термо-хигрометър и хронометър

Пълна спецификация на лабораторията можете да откриете тук.

Други изделия и разработки на фирмата

 • Биостимулатор “Синапс”
Print Friendly, PDF & Email