Необходими документи за периодичен технически преглед


Предстои Ви периодичен технически преглед на личния или служебен автомобил? Ето какво е нужно, за да бъде представено за технически преглед ППС и да отговаря на изискванията на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства:

ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ ППС
 1. Да представите големия и малкия регистрационен талон на ППС (част I и II). Допуска се и ксерокопие на големия талон.
 2. Да представите действаща застраховка „Гражданска отговорност“, валидна към датата на извършване на прегледа.
 3. Да е платен данъкът върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС (не е необходимо да носите квитанция).
 4. Да имате заверен пожарогасител, аптечка и триъгълник. Можете да проверите своя пожарогасител или да закупите нов такъв, както и аптечка и триъгълник при ИВАН ЧАКЪРОВ – ЧИКО ЕТ на територията на АВТОКОМПЛЕКС В5М.
 5. Да предоставите документ за самоличност като представящ ППС на преглед.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
 1. Застраховка “Злополука на местата в МПС”;
 2. Паспорт ЕТАФП;
 3. Документ за радиочестота.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за АВТОБУСИ
 1. Застраховка “Злополука на местата в МПС”
 2. Заверен тахограф
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за ТОВАРНИ МПС над 3,5 тона
 1. Заверен тахограф
Print Friendly, PDF & Email