Изменения и допълнения на Наредба Н-32 за пунктовете за периодични технически прегледи.


Пунктовете за периодични технически прегледи трябва да отговарят на изискванията на Наредба Н-32.

От 01.09.2014г. действат допълненията и измененията на Наредба. Н-32, публикувани в брой 73 на Държавен вестник. Основните промени засягат първоначалните проверки на т. нар. автомобилни газови уредби (АГУ), които вече ще се провеждат в пунктовете за периодични технически прегледи на ППС. Текстът на наредбата е достъпен през интернет страницата на Министерство на транспорта, страницата на Държавен вестник или от ТУК.
Може да се запознаете с утвърдената Учебна документация за провеждане на допълнителното обучение на технически специалисти по чл. 13 от Наредбата ТУК.

На нашата страница може да се запознаете по-подробно от публикациите – Какво оборудване е нужно за пункт за периодични технически прегледи и Къде може да се помещава пункт за периодични технически прегледи?

Print Friendly, PDF & Email