Мобилна лаборатория за проверка на таксиметрови автомобили


В5М повече от 20 години работи в насока разработване на стенд за проверка на таксиметрови автомобили. Създадената и акредитирана през 1999г. лаборатория за проверка на таксиметрови апарати е едва първата крачка в тази насока. Към настоящия момент фирмата има разработена измервателна система за проверка на системата „таксиметров апарат-автомобил“, която е пригодена за мобилни условия.
Повече информация за изделието може да се открие на тази страница, както и в брошурите на мобилната лаборатория и измервателната система.

Print Friendly, PDF & Email