Производство


Сертифициран производител по стандарт БДС EN ISO 9001:2008

ЕТ “В-5-М-Валерий Машев” е сертифицирана на 23 април 2014 съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в областта на производство, монтаж и обслужване на средства за измерване и изпитвателно оборудване. Фирмата притежава сертификат No 3590413, издаден от LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Всяко изделие на фирмата е съпроводено от декларация за съответствие съгласно действащото европейско и национално законодателство.

Оборудване на пунктове за периодични технически прегледи

С откриването на първия пункт на фирмата се създава и отдел за инженерингова дейност, свързан с адаптиране и разработване на оборудване за пунктове за периодични технически прегледи съгласно действащата нормативна уредба. Фирмата има свои разработки за всеки от един от етапите, през които са преминали системите за ППТП, а именно:

 • 1998 – въвеждане на блок печатащи устройства при средствата за измерване;
 • 2003 – въвеждане на измерването натоварване на ос;
 • 2007 – въвеждане на единен протокол за обработка на данните от средствата за измерване.

Към настоящия момент В-5-М има следните собствени разработки:

 • Микропроцесорна система за управление на средствата за измерване в ППТП;
 • Гама стендове за измерване на спирачни усилия BVM-XX/XXX-0012;
 • Димомер BVM-DO-0013;
 • Уред за проверка на фарове СВЕТ-І-12-2D-50.

Оборудване за лаборатории ВРЕМЕ – СКОРОСТ – ПЪT

През 1999 година, фирма ЕТ “В-5-М-Валерий Машев” регистрира одобрен тип на стенд за проверка на таксиметрови апарати, монтирани на леки и лекотоварни автомобили.

В началото на 2000 година със заповед на Българска служба по акредитация е акредитирана ЛАБОРАТОРИЯ за ИЗПИТВАНЕ (ПРОВЕРКА) на ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ, СПИДОМЕТРИ и ХРОНОТАХОГРАФИ при фирмата.

Оборудването, разработено и актуализирано специално за нуждите на лаборатория “време – скорост – път”, включва:

 • Стенд за проверка на системата “таксиметров апарат-автомобил”, таксиметрови апарати и спидометри BVM-CTA-2000
 • Тестер за проверка на таксиметров апарат (измерване на скорост, път, време и получаване на константа «К») с електронна симулация BVM-TTA-2000 със следните характеристики:
 • Мултифункционален уред BVM-MULTI-2014 за измерване на температура, влага и време
 • Манометър BVM-BAR-0014
 • Високомер BVM-HI-0014
 • Комплект светлинни бариери BVM-LI-0014
 • Лабораторията се окомплектова и с таблет-дистанционно за BVM-CTA-2000, персонален компютър и принтер за обработка, съхранение и отпечатване на данните от проверките, и пароструйка.

Пълна спецификация на лаборатория „време – скорост – път“ може да откриете тук.

Други изделия и разработки на фирмата

 • Биостимулатор “Синапс”
 • Средство за заплащне и контрол на паркинг услуга в градска среда (синя зона)
Print Friendly, PDF & Email