Какво оборудване е нужно за пункт за периодични технически прегледи?


Трите основни средства за измерване от оборудването на Пункт за периодични технически прегледи – ролков спирачен стенд, димомер и газоанализатор трябва да бъдат от одобрен тип ( или с оценено съответствие за газоанализаторите ). Те, както и някои от спомагателните технически средства, подлежат на метрологичен контрол, който се извършва периодично. Други основни спомагателни средства са уреда за проверка на фарове и газ сигнализатор.

Пълен списък на оборудването за ППТП по категории
1 Газоанализатор II
2 Димомер II
3 Стенд за измерване на спирачни сили II
4 Уред за проверка регулировката на фаровете II
5 Устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (газсигнализатор) II
6 Набор универсални монтьорски инструменти II
7 Уред за проверка дълбочината рисунъка на гумите II
8 Подвижна лампа или фенерче II
9 Прибор за осветляване фабричния номер на рамата и двигателя II
10 Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150мм или калибър II
11 Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10-150мм или калибри II
12 Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркетата към тази на автомобила II
13 Уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 м) III
14 Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач III
15 Хронометър V
16 Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление V
17 Уред за измерване на изолационно съпротивление V
18 Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на цистерните V
19 Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взриво- опасна среда (с ЕХ защита) V
20 Инсталация с 4 манометъра V

Забележка: Всяка от указаните по-високи категории включва и оборудването от предходните. За оборудването на IV ТБ – допълнителна справка.

Print Friendly, PDF & Email