Необходими документи за периодичен технически преглед


Предстои Ви периодичен технически преглед на личния или служебен автомобил? Ето от какви документи имате нужда, за да се явите на периодичен технически преглед в пунктовете, съгласно чл. 30, ал (1) от Наредба № 32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства:

ЛЕК АВТОМОБИЛ
 1. Свидетелство за регистрация на ППС – части I и II (голям и малък талон); може и копие на част І на свидетелството за регистрация;
 2. Застраховка „Гражданска отговорност“, валидна към датата на извършване на прегледа;
 3. Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС;
 4. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ
 1. Застраховка “Злополука на местата в МПС”;
 2. Паспорт ЕТАФП;
 3. Номер на фискална памет;
 4. Документ за радио честота.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за АВТОБУСИ
 1. Застраховка “Злополука на местата в МПС”
 2. Заверен тахограф
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за ТОВАРНИ МПС над 3,5 тона
 1. Заверен тахограф
Print Friendly, PDF & Email