Изменения и допълнения на Наредба Н-32 за пунктовете за периодични технически прегледи


От 01.09.2014 действат допълненията и измененията на Наредба Н-32, публикувани в брой 73 на Държавен вестник. Основните промени засягат първоначалните проверки на т.нар. автомобилни газови уредби (АГУ), които вече ще се провеждат в пунктовете за периодични технически прегледи на ППС. Текстът на наредбата е достъпен през интернет страницата на Министерство на транспорта, страницата на Държавен вестник или от ТУК
Може да се запознаете с утвърдената Учебна документация за провеждане на допълнителното обучение на технически специалисти по чл.13 от Наредбата ТУК

На нашата страница може да се запознаете по-подробно от публикациите – Какво оборудване е нужно за пункт за периодични технически прегледи и Къде може да се помещава пункт за периодични технически прегледи?

Print Friendly, PDF & Email